MARKETING/ZAMÓWIENIA:
65 540 37 71, 607 462 983
drukarnia@algraf-jankowska.com.pl
GRAFIKA:
Magdalena Ciesielska
Karolina Kidziak
65 540 37 71
KSIĘGOWOŚĆ/ PŁATNOŚCI
Alicja Jankowska,
607 462 983,
alicja@algraf-jankowska.com.pl

SPRZEDAWCA DETALICZNY:
Marzena Grochowalska,
65 540 37 71
info@sklep-reklama.pl

PRODUKCJA
Paweł Dżereżun