MARKETING/ZAMÓWIENIA:
Natalia Jankowska – Prymka,
691 057 932,
natalia@algraf-jankowska.com.pl
KSIĘGOWOŚĆ/ PŁATNOŚCI
Alicja Jankowska,
607 462 983,
alicja@algraf-jankowska.com.pl

SPRZEDAWCA DETALICZNY:
Marzena Grochowalska,
65 540 59 64,
info@sklep-reklama.pl

PRODUKCJA
Paweł Dżedżerun